Геологічні і геофізичні послуги

Геологічні і геофізичні послуги

   Бренд-Вік Лтд

БРЕНД-ВІК ЛТД - це команда професіоналів, що надають сервісні послуги у сферах пошуку, розвідки та освоєння родовищ вуглеводнів нафтогазодобувним компаніям України та світу. Це команда геологів, геофізиків, інженерів та економістів, які використовують сучасне обладнання та програмне забезпечення, що дозволяє виконувати поставлені замовниками задачі на сучасному світовому рівні.

Загальний перелік сервісних послуг, що надаються Компанією, було суттєво розширено:

  • Проектування сейсмічних зйомок будь-якої складності із залученням моделювання;
  • Обробка сейсмічних матеріалів;
  • Оцифрування та обробка даних ГДС;
  • Комплексна інтерпретація геолого-геофізичних матеріалів (сейсморозвідки, ГДС тощо), побудова геологічної моделі об'єкту;
  • Прогнозування геологічного розрізу (сейсмічна інверсія, прогноз літології та колекторських властивостей із застосуванням методу нейронних мереж, АVO-аналіз);
  • Локальний та зональний прогноз нафтогазоносності;
  • Підрахунок ресурсів та запасів ВВ та їх захист в ДКЗ України (ГЕО -1, 2, 3);
  • Складення технологічних проектів (на спорудження свердловин, дослідної експлуатації свердловин, ДПР, промислової розробки і облаштування родовищ);
  • Тематичні геологорозвідувальні роботи.